YCLLR-logo
Վերջույթների վերակառուցման
և երկարացման կենտրոն
(Էսթետիկ վիրաբուժություն)
(+374 10) 53 77 83

Սրունքների երկարացումը երկու հատվածից

Սրունքների երկարացումը երկու հատվածներից կարճացննում է բուժման ողջ գործընթացը մինչև 40%, մեթոդը առաջարկվում է այն այցելուներին, որոնք ունեն բուժմանը տրամադրվող ժամանակային սահմանափակում: Այս մեթոդի թերությունը հանդիսանում է. 1 – Վիրաբուժական միջամտության համեմատաբար մեծ ծավալը; 2 — փափուկ հյուսվածքների առավել ծանրաբեռնվածություն, քանի որ երկարացումը կատարվում է օրը 2մմ: Հետևաբար այցելուին անհրաժեշտ է լինում բուժական ֆիզկուլտուրայի ավելի ինտենսիվ կուրս:
YCLLR-tibias-lengthening-double-cut-Ilizarov-method-armenia