YCLLR-logo
Վերջույթների վերակառուցման
և երկարացման կենտրոն
(Էսթետիկ վիրաբուժություն)
(+374 10) 53 77 83

ՈՏՆԱԹԱԹԻ IV ՄԱՏԻ ԲՆԱԾԻՆ ԱԹՐԵԶԻԱ

Այցելու 18 տ., ոտնաթաթի IV մատի բնածին աթրեզիայով
Բնակավայրը` ՀՀ
Մեթոդը՝ մինի Hoffman ապարատի տեղադրում նախագարշապարային IV ոսկրին

congenital-4th-atresia-ycllr-1
Նախքան բուժումը

congenital-4th-atresia-ycllr-2
Երկարացման ընթացքում


Բուժումից հետո