YCLLR-logo
Վերջույթների վերակառուցման
և երկարացման կենտրոն
(Էսթետիկ վիրաբուժություն)
(+374 10) 53 77 83

«Օ»-ԱՁԵՒ ԴԵՖՈՐՄԱՑԻԱ, ՄԵՏԱՖԻԶ

«Օ»-աձև դեֆորմացիա, մետաֆիզար հատված
28 տարեկան այցելու «Օ»-աձև դեֆորմացիայով, սրունք-ազդր անհամաչափությամբ
Բնակավայրը` ՀՀ
Մեթոդը` մեծ ոլոքների ուղղիչ ոսկրահատում, օստեոսինթեզ Իլիզարովի ապարատով՝ սրունքների առանցքների ուղղման և հետագա երկարացման նպատակով:

O-type-curve-metaphysial-part-ycllr-1 O-type-curve-metaphysial-part-ycllr-1-1
Նախքան բուժումը

O-type-curve-metaphysial-part-ycllr-2
Օստեոտոմիայից հետո

O-type-curve-metaphysial-part-ycllr-3
Երկարացման ընթացքում

O-type-curve-metaphysial-part-ycllr-5 O-type-curve-metaphysial-part-ycllr-4
Արդյունքը` ոտքերի ձևերի շտկում և սրունքների երկարացում,բուժման տևողությունը`4 ամիս: