YCLLR-logo
Վերջույթների վերակառուցման
և երկարացման կենտրոն
(Էսթետիկ վիրաբուժություն)
(+374 10) 53 77 83

ՍԱԽԵ ԻՆՏՐԱՄԵԴՈՒԼՅԱՐ ՄԵԽՈՎ

Սրունք-ազդր խաչաձև երկարացում LON մեթոդով 10 սմ

cross-lateral-tibia-femur-lengthening-LON-ycllr-1
Համակարգչային տոմոգրաֆիա նախքան բուժումը

cross-lateral-tibia-femur-lengthening-LON-ycllr-2
Երկարացման ընթացքում

cross-lateral-tibia-femur-lengthening-LON-ycllr-5 cross-lateral-tibia-femur-lengthening-LON-ycllr-7 cross-lateral-tibia-femur-lengthening-LON-ycllr-4 cross-lateral-tibia-femur-lengthening-LON-ycllr-6
Ապարատները հանելուց հետո