YCLLR Logo
Վերջույթների վերակառուցման
և երկարացման կենտրոն
(Էսթետիկ վիրաբուժություն)
(+374 10) 53 77 83

ՍԱԽԵ

Սրունքների և ազդրերի խաչաձև երկարացում
Կառուցվածքային կարճահասակությամբ այցելու, 23 տ., հասակը` 160 սմ
Բնակավայրը`Կանադա

Նախքան բուժումը

Առաջին վիրահատությունը. Իլիզարով/հիբրիդային ապարատի կիրառում և ինտրամեդուլյար շյուղերի տեղադրում ձախ սրունքին և աջ ազդրին

Երկարացման ընթացքում

Առաջին փուլից հետո

2 ամիս ռեաբիլիտացիայից հետո, երբ հոդերի շարժումները վերականգնված էին, կատարվեց երկրորդ վիրահատությունը աջ սրունքին և ձախ ազդրին

Արդյունքը` հասակի երկարացում 11 սմ-ով, ընթացքը` 12 ամիս: