YCLLR-logo
Վերջույթների վերակառուցման
և երկարացման կենտրոն
(Էսթետիկ վիրաբուժություն)
(+374 10) 53 77 83

Ինտրամեդուլյար մեխի տեղադրում երկարացումից հետո (LATN)

Ըստ բազմաքանակ աղբյուրների LATN մեթոդը ունի ավելի ցածր ինֆեկցման տոկոս, քան LON մեթոդը: Մեր կենտրոնի ստատիստիկ տվյալներով LON և LATN մեթոդները ունեն հավասարաչափ ցածր ինֆեկցման տոկոս, հաշվի առնելով ձողերի և շյուղերի մշակման մեր տեխնիկան: LATN մեթոդը պահանջում է ավելի քանակով շյուղեր և ձողեր, որոնք անցնում են փափուկ հյուսվածքներով` ավելացնելով հոդերի շարժումների սահմանափակումը, ինչը մեծացնում է բուժական ֆիզկուլտուրայի պահանջարկը: Սակայն LATN մեթոդով երկարացումից հետո հնարավոր է տեղադրել անհրաժեշտ երկարության և հաստության ինտրամեդուլյար մեխ, որը մեծացնում է բեկորների ստաբիլությունը և կարճացնում է սերտաճման տևողությունը:
YCLLR-tibias-lengtheningby-LATN-lengthening-and-then-nailing-armenia YCLLR-cross-lateral-tibia-femur-lengthening-LATN_CLTFL-armenia